Улсовия за поверителност

Настоящите условия за поверителност уреждат отношенията между rqzanenadurveta.bg и всяко лице, което достъпва и/или зарежда и/или заявява, ползва и/или отказва услуги, предлагани през настоящия уеб сайт и/или поддомейните му. Условията за поверителност уреждат и отношенията между rqzanenadurveta.bg и всяко лице, което ползва услугите на rqzanenadurveta.bg.

Със зареждане и/или достъпване до настоящия уеб сайт и/или поддомейните му и/или със заявяване на услуги на rqzanenadurveta.bg и/или с подписване на индивидуален договор с rqzanenadurveta.bg, вие се съгласявате с настоящите условия за поверителност и същите са валидни и обвръзващи за Вас.

Личните данни се предоставят доброволно от лицata, за които се отнасят. Други данни се събират при достъпване и/или зареждане и/или ползване и/или отказване от услуги, предлагани през настоящия уеб сайт и/или поддомейните му, като такива данни се предоставят или лично или посредством т.нар. бисквитки/cookies. Те представляват малки файлове, които се съхраняват на потребителския компютър/устройство и позволяват анализ на потребителската употреба на този уеб сайт и/или поддомейните му. В случай, че сте несъгласни с подобна практика, имате възможност да ограничите cookies чрез настройките на интернет браузъра. Това обаче може да доведе до проблеми с употребата на сайта, както и с проблеми с достъпа до специфични уеб-базирани услуги. Със затварянето или излизането от настоящия уеб сайт и/или поддомейните му, Вие се съгласявате с правилата за употреба на бисквитки за това устройство, освен ако те вече не са блокирани.

Информацията, данните и софтуерните продукти, разположени на този уеб сайт и/или поддомейните му, както и тези в подчинените му домейни, включително и в индивидуалните договори, както и по отношение на преодставяните услуги, са под защитата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на личните данни и другите закони на Република България, както и на законодателството на Европейския съюз. Всяка адаптация, копиране, използване и/или публично представяне без съгласието на rqzanenadurveta.bg е нарушение на авторското право, за което нарушителят отговаря пред закона, като в случай на настъпили вреди – нарушителят дължи законно обезщетение. rqzanenadurveta.bg има право да променя настоящите условия за поверителност по всяко време, като промяната се отразява своевременно в настоящия раздел от уеб сайта.