Засаждане на дървета

засаждане на дървета

Освен услуги свързани с резитба и оформяне на дървета или цялостното им премахване , ние можем да Ви  предложим: 

Засаждане на дървета по компенсационна програма

След извършването на процедурата по рязане на дървета и по-точно премахването им, община Варна издава задължително предписание за извършване на компеснационна програма.  Необходимо е залесяване с до 3 бр. фиданки за едно премахнато дърво.

Растенията, които е нужно да бъдат засадени са описани подоробно в разрешителното за премахване и санитарната експериза изготвена от еколозите на община Варна.

Определя се необходимата бройка, дали да бъдат широколистни или иглолистни. Също така вид, височината на дръвчето, както и диаметъра на стъблото му.

Най-общо казано дръветата трябва да отговарят на стандарт БДС. Задължително изискване е да бъдат "контейнерни", което означава да се пресадят от голяма саксия /контейнер/ в земята.  Не е разрешено засаждане на дръвчета на "гол корен", тъй като се се считат за рискови за прихващане, а и по-трудни за поддръжка.

След избиране на подохдящи дръвчета, ние извършваме всчки процедуири по засаждане на фиданката.

  • Достаква на посадъчния материал
  • Изкопаване на дупка за засаждане
  • Засаждане на фиданка
  • Задължително се поставят стабилизиращи колчета / 3 бр./ 
  • Дръвчето се привързва, като остава така до пълното му прихващане
  • Извършва се "окопаване" за по-добро усвояване на водата при поливане. 

 Минималният гаранционен срок за грижа на новозасадените фиданки  определен от Община Варна е 2 /две/ годишен. В това време сме длъжни да поддържаме дръвчетата в добро здраве, да ги поливаме, окопаваме и в случай на погиване /за жалост има случаи на вандалски прояви, кражби и тн./ да ги подменим с нови такива.

При приключване на работата по засаждане на дръвчетата, съставяме протокол за изпълнение на компенсационната програма.  Заедно с комисия от еколози на кметството или общината и заедно с Вас, поставяме началото на една по-зелена и чиста градска среда.